Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10399170000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
610016016770611541716133
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000005
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 3567
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1468
 3. Kontrola sprawozdań JST
  Wyświetleń: 846
 4. Uchwały Kolegium 2021
  Wyświetleń: 345
 5. Wystąpienia pokontrolne 2019
  Wyświetleń: 148
 6. Kontrole 2019
  Wyświetleń: 126
 7. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 120
 8. NOWE PRZEDŁUŻONE TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ 2020
  Wyświetleń: 116
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 116
 10. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 107
 11. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 100
 12. Kolegium nr IV z dnia 2 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 13. Działalność kontrolna
  Wyświetleń: 95
 14. Kolegium nr III z dnia 26 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 15. Aktualne ogłoszenia
  Wyświetleń: 88
 16. SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
  Wyświetleń: 88
 17. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 82
 18. Skład osobowy RIO w Rzeszowie
  Wyświetleń: 81
 19. Kolegium nr VI z dnia 16 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 20. Składy Orzekające
  Wyświetleń: 75
 21. Działalność szkoleniowa
  Wyświetleń: 74
 22. Status prawny
  Wyświetleń: 73
 23. Uchwały Kolegium 2020
  Wyświetleń: 72
 24. Kolegium Izby
  Wyświetleń: 71
 25. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 71
 26. Jednostki organizacyjne Izby
  Wyświetleń: 64
 27. SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH
  Wyświetleń: 64
 28. Działalność opiniodawcza
  Wyświetleń: 63
 29. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 62
 30. Kolegium nr V z dnia 9 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 31. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 59
 32. Aktualne konkursy
  Wyświetleń: 58
 33. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  Wyświetleń: 56
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 55
 35. Działalność informacyjno-analityczna
  Wyświetleń: 54
 36. Kolegium nr I z dnia 12 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 37. SPRAWOZDANIA Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
  Wyświetleń: 52
 38. SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM
  Wyświetleń: 51
 39. ADRESY DO PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
  Wyświetleń: 47
 40. Wystąpienia pokontrolne 2018
  Wyświetleń: 47
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 42
 42. Wystąpienia pokontrolne 2017
  Wyświetleń: 42
 43. Kolegium nr II z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 44. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 39
 45. Dane teleadresowe RIO w Rzeszowie
  Wyświetleń: 38
 46. Kontrole 2017
  Wyświetleń: 37
 47. Kontrole 2018
  Wyświetleń: 35
 48. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 35
 49. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 50. Majątek Izby
  Wyświetleń: 34
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 34
 52. Roczne sprawozdania z działalności Izby
  Wyświetleń: 34
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 33
 54. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 31
 55. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2021 rok
  Wyświetleń: 30
 56. Archiwalne ogłoszenia
  Wyświetleń: 29
 57. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 28
 58. Wystąpienia pokontrolne 2016
  Wyświetleń: 28
 59. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 27
 60. 2019
  Wyświetleń: 26
 61. Kontrole 2016
  Wyświetleń: 26
 62. SPRAWOZDANIE PODATKOWE SP-1
  Wyświetleń: 25
 63. Kolegium nr XXIX z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 64. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 22
 65. Uchwały Kolegium 2019
  Wyświetleń: 20
 66. Archiwalne konkursy
  Wyświetleń: 16
 67. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 16
 68. Wystąpienia pokontrolne 2015
  Wyświetleń: 16
 69. Archiwum kontroli sprawozdań JST
  Wyświetleń: 15
 70. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 15
 71. Wystąpienia pokontrolne 2014
  Wyświetleń: 15
 72. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 15
 73. Wydział Informacji Analiz i Szkoleń
  Wyświetleń: 14
 74. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
  Wyświetleń: 14
 75. Komunikat Prezesa w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
  Wyświetleń: 13
 76. Wystąpienia pokontrolne 2008
  Wyświetleń: 12
 77. Wystąpienia pokontrolne 2012
  Wyświetleń: 12
 78. Wystąpienia pokontrolne 2013
  Wyświetleń: 12
 79. Aktualności
  Wyświetleń: 11
 80. Biuro Izby
  Wyświetleń: 11
 81. Uchwały Kolegium 2008
  Wyświetleń: 11
 82. Wystąpienia pokontrolne 2010
  Wyświetleń: 11
 83. Szkolenie nt.: „Ramy prawne opracowywania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 10
 84. Kolegium nr XXVIII z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 9
 85. Kontrole kompleksowe - 2013
  Wyświetleń: 9
 86. Kontrole kompleksowe - 2015
  Wyświetleń: 9
 87. Uchwały Kolegium 2009
  Wyświetleń: 9
 88. Wystąpienia pokontrolne 2007
  Wyświetleń: 9
 89. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 9
 90. Kolegium nr XXVII z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 8
 91. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 8
 92. Uchwały Kolegium 2010
  Wyświetleń: 8
 93. Uchwały Kolegium 2011
  Wyświetleń: 8
 94. Uchwały Kolegium 2017
  Wyświetleń: 8
 95. Uchwały Kolegium 2018
  Wyświetleń: 8
 96. Wystąpienia pokontrolne 2009
  Wyświetleń: 8
 97. Kolegium nr XIV z dnia 4 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 7
 98. Kontrole kompleksowe - 2014
  Wyświetleń: 7
 99. Uchwały Kolegium 2016
  Wyświetleń: 7
 100. ADRESY DO PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ - archiwum
  Wyświetleń: 6
 101. Kolegium nr XXI z dnia 8 września 2020 r.
  Wyświetleń: 6
 102. Kolegium nr XXVI z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 6
 103. Kontrole doraźne - 2015
  Wyświetleń: 6
 104. Kontrole kompleksowe - 2008
  Wyświetleń: 6
 105. Majątek Izby
  Wyświetleń: 6
 106. SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH
  Wyświetleń: 6
 107. Uchwały Kolegium 2012
  Wyświetleń: 6
 108. Uchwały Kolegium 2014
  Wyświetleń: 6
 109. Uchwały Kolegium 2015
  Wyświetleń: 6
 110. Zamówienie: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 6
 111. Kolegium nr XVI z dnia 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 5
 112. Kolegium nr XXII z dnia 22 września 2020 r.
  Wyświetleń: 5
 113. Kolegium nr XXIII z dnia 6 października 2020 r.
  Wyświetleń: 5
 114. Kolegium nr XXV z dnia 3 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 5
 115. Kontrole doraźne - 2014
  Wyświetleń: 5
 116. Kontrole kompleksowe - 2012
  Wyświetleń: 5
 117. Sekcja Finansowo - księgowa
  Wyświetleń: 5
 118. Seminarium nt.: Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy.
  Wyświetleń: 5
 119. Szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok”
  Wyświetleń: 5
 120. Wystąpienia pokontrolne 2011
  Wyświetleń: 5
 121. Zamówienie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5
 122. 2018
  Wyświetleń: 4
 123. Informacja o nowych aktach prawnych
  Wyświetleń: 4
 124. Kolegium nr X z dnia 7 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 4
 125. Kolegium nr XIV z dnia 28 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4
 126. Kolegium nr XVII z dnia 16 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 4
 127. Kolegium nr XXIX z dnia 17 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 4
 128. Kontrole doraźne - 2007
  Wyświetleń: 4
 129. Kontrole doraźne - 2012
  Wyświetleń: 4
 130. Kontrole kompleksowe - 2009
  Wyświetleń: 4
 131. Kontrole kompleksowe - 2010
  Wyświetleń: 4
 132. Kontrole problemowe - 2014
  Wyświetleń: 4
 133. Ogłoszenie o sprzedaży majątku - sierpień 2020
  Wyświetleń: 4
 134. Raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4
 135. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 4
 136. SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM
  Wyświetleń: 4
 137. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy w tym z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2019 rok
  Wyświetleń: 4
 138. Szkolenie na temat: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w 2018 roku.
  Wyświetleń: 4
 139. Szkolenie na temat: Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 4
 140. Uchwały Kolegium 2013
  Wyświetleń: 4
 141. Zamówienie: Dostawa serwerów z oprogramowaniem urządzeń wielofunkcyjnych
  Wyświetleń: 4
 142. Kolegium nr I z dnia 3 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 143. Kolegium nr II z dnia 15 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 144. Kolegium nr III z dnia 22 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 145. Kolegium nr IV z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 146. Kolegium nr IX z dnia 24 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 147. Kolegium nr V z dnia 28 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 148. Kolegium nr VI z dnia 11 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 149. Kolegium nr VII z dnia 5 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 150. Kolegium nr XIX z dnia 10 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 151. Kolegium nr XV z dnia 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 152. Kolegium nr XVI z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 153. Kolegium nr XVIII z dnia 28 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 154. Kolegium nr XX z dnia 25 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 3
 155. Kolegium nr XXI z dnia 10 września 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 156. Kolegium nr XXV z dnia 5 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 157. Kolegium nr XXVII z dnia 3 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 158. Kolegium nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 159. Kontrole doraźne - 2013
  Wyświetleń: 3
 160. Kontrole kompleksowe - 2011
  Wyświetleń: 3
 161. Kontrole problemowe - 2008
  Wyświetleń: 3
 162. Kontrole problemowe - 2012
  Wyświetleń: 3
 163. Kontrole problemowe - 2015
  Wyświetleń: 3
 164. Petycje
  Wyświetleń: 3
 165. Program naprawczy Gminy Krzywcza
  Wyświetleń: 3
 166. Programy naprawcze jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3
 167. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2014 rok
  Wyświetleń: 3
 168. Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Krzywcza
  Wyświetleń: 3
 169. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 5-6 lutego 20128 r. odbędzie się szkolenie nt.: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku (szko
  Wyświetleń: 3
 170. Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok
  Wyświetleń: 3
 171. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3
 172. Wynajem sali konferencyjnej w celach szkoleniowych, wraz z obsługą gastronomiczną dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2013 r.
  Wyświetleń: 3
 173. BeSTi@
  Wyświetleń: 2
 174. Kolegium nr I z dnia 10 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2
 175. Kolegium nr I z dnia 14 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2
 176. Kolegium nr III z dnia 3 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 2
 177. Kolegium nr V z dnia 11 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2
 178. Kolegium nr V z dnia 12 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 179. Kolegium nr VI z dnia 26 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 180. Kolegium nr VIII z dnia 10 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 181. Kolegium nr VIII z dnia 11 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 182. Kolegium nr X z dnia 9 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 183. Kolegium nr XI z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 184. Kolegium nr XII z dnia 5 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 185. Kolegium nr XII z dnia 7 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 186. Kolegium nr XIII z dnia 24 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 187. Kolegium nr XIV z dnia 17 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2
 188. Kolegium nr XIV z dnia 2 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 189. Kolegium nr XIX z dnia 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 190. Kolegium nr XV z dnia 16 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 191. Kolegium nr XVI z dnia 1 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 2
 192. Kolegium nr XVIII z dnia 30 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 193. Kolegium nr XXII z dnia 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 194. Kolegium nr XXIII z dnia 8 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 195. Kolegium nr XXIV z dnia 22 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 196. Kolegium nr XXVI z dnia 18 listopada 2008 r.
  Wyświetleń: 2
 197. Kolegium nr XXVI z dnia 19 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 198. Kontrole doraźne - 2008
  Wyświetleń: 2
 199. Kontrole doraźne - 2009
  Wyświetleń: 2
 200. Kontrole doraźne - 2010
  Wyświetleń: 2
 201. Kontrole doraźne - 2011
  Wyświetleń: 2
 202. Kontrole kompleksowe - 2007
  Wyświetleń: 2
 203. Kontrole problemowe - 2007
  Wyświetleń: 2
 204. Kontrole problemowe - 2013
  Wyświetleń: 2
 205. Program naprawczy Gminy Baligród
  Wyświetleń: 2
 206. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 2
 207. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 2
 208. Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Harasiuki
  Wyświetleń: 2
 209. Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Rakszawa
  Wyświetleń: 2
 210. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-13 października 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2
 211. Sprawozdania Budżetowe - archiwum
  Wyświetleń: 2
 212. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  Wyświetleń: 2
 213. SPRAWOZDANIA O POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE
  Wyświetleń: 2
 214. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych dot. należności, państwowego długu pub., poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów pub. posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu teryt.
  Wyświetleń: 2
 215. SPRAWOZDANIA Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
  Wyświetleń: 2
 216. SPRAWOZDANIA Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI - archiwum
  Wyświetleń: 2
 217. Szkolenie na temat: Finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niepublicznych jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2
 218. Szkolenie na temat: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów
  Wyświetleń: 2
 219. Szkolenie nt: Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 z uwzględnieniem zadań i roli komisji rewizyjnej.
  Wyświetleń: 2
 220. Szkolenie nt. "Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych”
  Wyświetleń: 2
 221. Szkolenie nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej"
  Wyświetleń: 2
 222. Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.
  Wyświetleń: 2
 223. Szkolenie nt.: „Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020”.
  Wyświetleń: 2
 224. Wynajem sali konferencyjnej w celach szkoleniowych, wraz z obsługą gastronomiczną dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  Wyświetleń: 2
 225. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
  Wyświetleń: 1
 226. Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy
  Wyświetleń: 1
 227. Harmonogram szkoleń na I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 228. Informacja na temat szkoleń organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w IV kwartale 2005 r.
  Wyświetleń: 1
 229. Kolegium nr I z dnia 10 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 230. Kolegium nr I z dnia 11 stycznia 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 231. Kolegium nr I z dnia 12 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 232. Kolegium nr I z dnia 12 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 233. Kolegium nr I z dnia 13 stycznia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 234. Kolegium nr I z dnia 3 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 235. Kolegium nr I z dnia 3 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 236. Kolegium nr I z dnia 8 stycznia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 237. Kolegium nr I z dnia 8 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 238. Kolegium nr II z dnia 15 stycznia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 239. Kolegium nr II z dnia 15 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 240. Kolegium nr II z dnia 16 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 241. Kolegium nr II z dnia 19 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 242. Kolegium nr II z dnia 21 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 243. Kolegium nr II z dnia 24 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 244. Kolegium nr II z dnia 25 stycznia 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 245. Kolegium nr II z dnia 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 246. Kolegium nr II z dnia 27 stycznia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 247. Kolegium nr II z dnia 27 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1
 248. Kolegium nr II z dnia 8 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 249. Kolegium nr III z dnia 14 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 250. Kolegium nr III z dnia 2 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 251. Kolegium nr III z dnia 22 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 252. Kolegium nr III z dnia 23 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 253. Kolegium nr III z dnia 26 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 254. Kolegium nr III z dnia 28 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 255. Kolegium nr III z dnia 29 stycznia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 256. Kolegium nr III z dnia 6 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 257. Kolegium nr IV z dnia 10 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 258. Kolegium nr IV z dnia 21 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 259. Kolegium nr IV z dnia 21 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 260. Kolegium nr IV z dnia 4 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 261. Kolegium nr IV z dnia 5 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 262. Kolegium nr IV z dnia 5 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 263. Kolegium nr IV z dnia 5 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 264. Kolegium nr IV z dnia 9 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 265. Kolegium nr IX z dnia 1 kwietnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 266. Kolegium nr IX z dnia 16 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 267. Kolegium nr IX z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 268. Kolegium nr IX z dnia 21 kwietnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 269. Kolegium nr IX z dnia 26 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1
 270. Kolegium nr IX z dnia 8 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 271. Kolegium nr V z dnia 12 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 272. Kolegium nr V z dnia 19 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 273. Kolegium nr V z dnia 23 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 274. Kolegium nr V z dnia 24 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 275. Kolegium nr VI z dnia 20 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 276. Kolegium nr VI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 277. Kolegium nr VI z dnia 25 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 278. Kolegium nr VI z dnia 26 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 279. Kolegium nr VI z dnia 5 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 280. Kolegium nr VI z dnia 7 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 281. Kolegium nr VII z dnia 11 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 282. Kolegium nr VII z dnia 19 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 283. Kolegium nr VII z dnia 23 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 284. Kolegium nr VII z dnia 24 marca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 285. Kolegium nr VII z dnia 4 marca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 286. Kolegium nr VIII z dnia 17 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 287. Kolegium nr VIII z dnia 18 marca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 288. Kolegium nr VIII z dnia 25 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 289. Kolegium nr VIII z dnia 3 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 290. Kolegium nr VIII z dnia 5 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 291. Kolegium nr VIII z dnia 7 kwietnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 292. Kolegium nr X z dnia 15 kwietnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 293. Kolegium nr X z dnia 23 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 294. Kolegium nr X z dnia 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 295. Kolegium nr X z dnia 5 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 296. Kolegium nr X z dnia 8 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 297. Kolegium nr X z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 298. Kolegium nr XI z dnia 14 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 299. Kolegium nr XI z dnia 19 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 300. Kolegium nr XI z dnia 21 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 301. Kolegium nr XI z dnia 22 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 302. Kolegium nr XI z dnia 23 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 303. Kolegium nr XI z dnia 29 kwietnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 304. Kolegium nr XII z dnia 13 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 305. Kolegium nr XII z dnia 2 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 306. Kolegium nr XII z dnia 20 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 307. Kolegium nr XII z dnia 23 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 308. Kolegium nr XII z dnia 5 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 309. Kolegium nr XII z dnia 6 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 310. Kolegium nr XIII z dnia 16 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 311. Kolegium nr XIII z dnia 19 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 312. Kolegium nr XIII z dnia 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 313. Kolegium nr XIII z dnia 20 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 314. Kolegium nr XIII z dnia 20 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 315. Kolegium nr XIII z dnia 4 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 316. Kolegium nr XIV z dnia 15 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 317. Kolegium nr XIV z dnia 18 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 318. Kolegium nr XIV z dnia 3 czerwca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 319. Kolegium nr XIV z dnia 3 lipca 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 320. Kolegium nr XIV z dnia 30 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 321. Kolegium nr XIX z dnia 11 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 322. Kolegium nr XIX z dnia 12 sierpnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 323. Kolegium nr XIX z dnia 22 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1
 324. Kolegium nr XIX z dnia 24 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 325. Kolegium nr XIX z dnia 26 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 326. Kolegium nr XIX z dnia 8 września 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 327. Kolegium nr XV z dnia 12 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 328. Kolegium nr XV z dnia 14 lipca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 329. Kolegium nr XV z dnia 17 czerwca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 330. Kolegium nr XV z dnia 17 lipca 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 331. Kolegium nr XV z dnia 2 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 332. Kolegium nr XVI z dnia 15 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 333. Kolegium nr XVI z dnia 16 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 334. Kolegium nr XVI z dnia 28 lipca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 335. Kolegium nr XVI z dnia 31 lipca 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 336. Kolegium nr XVII z dnia 11 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 337. Kolegium nr XVII z dnia 14 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 338. Kolegium nr XVII z dnia 14 sierpnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 339. Kolegium nr XVII z dnia 15 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 340. Kolegium nr XVII z dnia 29 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 341. Kolegium nr XVIII z dnia 11 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 342. Kolegium nr XVIII z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 343. Kolegium nr XVIII z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 344. Kolegium nr XVIII z dnia 29 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 345. Kolegium nr XVIII z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 346. Kolegium nr XX z dnia 22 września 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 347. Kolegium nr XX z dnia 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 348. Kolegium nr XX z dnia 26 sierpnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 349. Kolegium nr XX z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1
 350. Kolegium nr XXI z dnia 18 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 351. Kolegium nr XXI z dnia 20 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1
 352. Kolegium nr XXI z dnia 6 października 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 353. Kolegium nr XXI z dnia 8 października 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 354. Kolegium nr XXI z dnia 9 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 355. Kolegium nr XXII z dnia 18 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 356. Kolegium nr XXII z dnia 22 października 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 357. Kolegium nr XXII z dnia 23 października 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 358. Kolegium nr XXII z dnia 23 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 359. Kolegium nr XXII z dnia 4 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 360. Kolegium nr XXIII z dnia 17 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1
 361. Kolegium nr XXIII z dnia 22 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 362. Kolegium nr XXIII z dnia 27 października 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 363. Kolegium nr XXIII z dnia 6 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 364. Kolegium nr XXIII z dnia 7 października 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 365. Kolegium nr XXIV z dnia 15 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 366. Kolegium nr XXIV z dnia 20 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 367. Kolegium nr XXIV z dnia 22 października 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 368. Kolegium nr XXIV z dnia 3 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 369. Kolegium nr XXIX z dnia 11 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 370. Kolegium nr XXIX z dnia 23 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 371. Kolegium nr XXIX z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 372. Kolegium nr XXV z dnia 16 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 373. Kolegium nr XXV z dnia 22 października 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 374. Kolegium nr XXV z dnia 4 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 375. Kolegium nr XXV z dnia 4 listopada 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 376. Kolegium nr XXV z dnia 5 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 377. Kolegium nr XXVI z dnia 1 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 378. Kolegium nr XXVI z dnia 13 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 379. Kolegium nr XXVI z dnia 18 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 380. Kolegium nr XXVI z dnia 19 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1
 381. Kolegium nr XXVI z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1
 382. Kolegium nr XXVI z dnia 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1
 383. Kolegium nr XXVII z dnia 15 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 384. Kolegium nr XXVII z dnia 2 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 385. Kolegium nr XXVII z dnia 28 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 386. Kolegium nr XXVIII z dnia 16 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 387. Kolegium nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1
 388. Kolegium nr XXVIII z dnia 29 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 389. Kolegium nr XXX z dnia 30 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 390. Kontrole problemowe - 2009
  Wyświetleń: 1
 391. Kontrole problemowe - 2010
  Wyświetleń: 1
 392. Kontrole problemowe - 2011
  Wyświetleń: 1
 393. Ogłoszenie z dnia 23 lipca 2018 r. o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1
 394. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2017 r. o sprzedaży majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1
 395. Ogłoszenie z dnia 6 marca 2019 r. o zbędnych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1
 396. Pismo dotyczące szkolenia nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t. za 2007 rok" organizowanego w dniach 18 i 19 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 397. Pismo dotyczące szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” organizowanego w dniu 28 listopada 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 398. Pismo Prezesa RIO Rzeszów dotyczące szkolenia nt „ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE”.
  Wyświetleń: 1
 399. Pismo Zastępcy Prezesa dotyczące szkolenia nt. „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie” organizowanego w dniu 21 stycznia 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 400. Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt.
  Wyświetleń: 1
 401. Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Działalność uchwałodawcza rad gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych”.
  Wyświetleń: 1
 402. Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok z uwzględnieniem zmian w rachunkowości budżetowej i w sprawozdawczości”.
  Wyświetleń: 1
 403. Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.
  Wyświetleń: 1
 404. Plan szkoleń na II półrocze 2007 r.
  Wyświetleń: 1
 405. Program jednodniowego szkolenia nt." Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych", organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 roku.
  Wyświetleń: 1
 406. Program naprawczy Gminy Dubiecko
  Wyświetleń: 1
 407. Program szkolenia nt. "Egzekucja podatków czyli w jaki sposób gmina może wyegzekwować swoje należności”.
  Wyświetleń: 1
 408. Program szkolenia nt. „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych” organizowanego w dniu 3
  Wyświetleń: 1
 409. Program szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2008 rok". Szkolenie organizowane jest w dwóch turach: 2-3 października 2007 r.-I tura oraz 8-9 października 2007 r. - II tura.
  Wyświetleń: 1
 410. Program szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” organizowanego w dniu 28 listopada 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 411. Program szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.
  Wyświetleń: 1
 412. Program szkolenia nt. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE
  Wyświetleń: 1
 413. Program szkolenia z zakresu programu Besti@ - moduł planistyczny (projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa) oraz moduł sprawozdania, organizowanego w dniu 22 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 414. Ramowy plan pracy oraz plan kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2006 rok
  Wyświetleń: 1
 415. Ramowy plan pracy oraz plan kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, na 2005 r.
  Wyświetleń: 1
 416. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2007 rok
  Wyświetleń: 1
 417. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 418. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2010 rok
  Wyświetleń: 1
 419. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2011 rok
  Wyświetleń: 1
 420. Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1
 421. Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”: 14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura, 16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.
  Wyświetleń: 1
 422. Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”.
  Wyświetleń: 1
 423. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1
 424. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - archiwum
  Wyświetleń: 1
 425. Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacja o nieudzielaniu pomocy
  Wyświetleń: 1
 426. Sprawozdania w zakresie nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1
 427. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2007 r.
  Wyświetleń: 1
 428. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2008 r.
  Wyświetleń: 1
 429. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2009 rok
  Wyświetleń: 1
 430. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2010 rok
  Wyświetleń: 1
 431. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2011 rok
  Wyświetleń: 1
 432. Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy oraz planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie za 2013 rok
  Wyświetleń: 1
 433. Sprawozdawczość - nowe przepisy
  Wyświetleń: 1
 434. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów.
  Wyświetleń: 1
 435. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów
  Wyświetleń: 1
 436. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów
  Wyświetleń: 1
 437. Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów
  Wyświetleń: 1
 438. Szkolenia nt. 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy, 2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawo
  Wyświetleń: 1
 439. Szkolenia nt.: 1. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2009 rok przez samorządowe jednostki organizacyjne. Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach budżetowych”
  Wyświetleń: 1
 440. Szkolenia nt.: 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok.
  Wyświetleń: 1
 441. Szkolenia nt.: Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych w roku 2010 po zmianach przepisów
  Wyświetleń: 1
 442. Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące budżetu 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 443. Szkolenie na temat „Fundusz sołecki jako narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa” - 1 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 1
 444. Szkolenie na temat „Rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE w jednostkach budżetowych oraz budzetach JST” - 2, 3 kwietnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 445. Szkolenie na temat: "Nadzwyczajne postępowanie podatkowe czyli procedury podatkowe w praktyce" - 7 września 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 446. Szkolenie na temat: „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych” - 22 i 23 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 447. Szkolenie nt: „Nowe zasady ewidencjonowania projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ewidencja procesów zmian (zadania jednostek przejmujących mienie i jednostek likwidowanych).
  Wyświetleń: 1
 448. Szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.
  Wyświetleń: 1
 449. Szkolenie nt:. „Zmiany w zakresie zamówień publicznych wynikające z ustaw: z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych"
  Wyświetleń: 1
 450. Szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” - 9-10 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 451. Szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego” - 16 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 452. Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela
  Wyświetleń: 1
 453. Szkolenie nt. „Rachunkowość jednostek pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny” - 21 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 454. Szkolenie nt. „System SJO Besti@ i Besti@ w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych” - 10 i 11 maja 2010 r.
  Wyświetleń: 1
 455. Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”- 12-14 i 19-21 października 2009 r.
  Wyświetleń: 1
 456. Szkolenie nt. 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nt. 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządo
  Wyświetleń: 1
 457. Szkolenie nt. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
  Wyświetleń: 1
 458. Szkolenie nt. Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1
 459. Szkolenie nt. Egzekucja podatkowa i należności - publicznoprawne w 2012 r.
  Wyświetleń: 1
 460. Szkolenie nt. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową
  Wyświetleń: 1
 461. Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012
  Wyświetleń: 1
 462. Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów.
  Wyświetleń: 1
 463. Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 1
 464. Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1
 465. Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 1
 466. Szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1
 467. Szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych
  Wyświetleń: 1
 468. Szkolenie nt. Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku
  Wyświetleń: 1
 469. Szkolenie nt. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Wyświetleń: 1
 470. Szkolenie nt.„Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności budżetowych gminy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych"
  Wyświetleń: 1
 471. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1
 472. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania spr. o udzielonej pom. pub. przez starostów powiatów (prezydentów miast na prawach powiatów) oraz przez przez marszałków województw.
  Wyświetleń: 1
 473. Wysyłka sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 systemem BESTi@ do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor.
  Wyświetleń: 1
 474. Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej - SZKOLENIE w dniu 23 czerwca 2005
  Wyświetleń: 1
 475. Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015
  Wyświetleń: 1