Sobota, 23 czerwiec 2018 Imieniny: Wandy i Zenona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Plan szkoleń na II półrocze 2007 r.Planowane przez RIO szkolenia w II półroczu 2007 r.


    Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w II półroczu 2007 r. przeprowadzone będą następujące szkolenia:
•    17 września 2007 r. szkolenie z zakresu podatków nt. „Co urząd może zaświadczyć”. Prowadzący – Pani Hanna Kmieciak.
•    2/3 i 8/9 października 2007 r. szkolenie nt. „Budżet 2008”  Będzie to szkolenie wyjazdowe, dwudniowe. Prowadzący – członkowie Kolegium RIO w Rzeszowie.
•    17 i 18 października 2007 r. szkolenie nt  „Sprawozdawczość budżetowa”. Szkolenie jednodniowe w dwóch turach. Prowadzący – pracownicy WIAS RIO w Rzeszowie.
•    8 listopada 2007 r. szkolenie nt. „Działalność uchwałodawcza rad gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych”. Prowadzący – członkowie Kolegium RIO w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń (miejsce, cena programy itd.) zostaną przesłane w terminie późniejszym.

RIO w Rzeszowie: www.rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl