Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. „Co urząd może zaświadczyć, czyli wszystko o zaświadczeniach”, które odbędzie się w dniu 17 września 2007 r.
Program szkolenia


1.    Pojęcie zaświadczeń. Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń a praktyka (Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa).
2.    Dane niezbędne do wydania zaświadczenia. Obowiązek wydawania zaświadczenia na żądanie strony. Przypadki odmowy.
3.    Zaświadczenia w podatkach.
4.    Zaświadczenia wydawane przez gminy w innych sprawach niż podatkowe. Zaświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, nieprowadzenia działalności gospodarczej.
5.    Postępowanie w przypadku braku podstaw do wydania zaświadczenia.
6.    Różnice między zaświadczeniem a informacją. Kiedy i komu można udzielić informacji, szczególnie w sprawach podatkowych. Tajemnica służbowa, a tajemnica skarbowa.
7.    Zaświadczenia, a opłata skarbowa w świetle nowej ustawy o opłacie skarbowej. Jak prawidłowo pobrać i skasować opłatę skarbową?
8.    Pytania i dyskusja.RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl