Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2008 rok". Szkolenie organizowane jest w dwóch turach: 2-3 października 2007 r.-I tura oraz 8-9 października 2007 r. - II tura.


PROGRAM SZKOLENIA1.    Udzielanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Piotr Świątek członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Krośnie.
2.    Realizacja zadań gminy w drodze porozumień i związków międzygminnych – ewentualna możliwość planowania wydatków bezpośrednio na te zadania w budżecie – Mirosław Paczocha członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie koordynator Zespołu w Tarnobrzegu.
3.    Finansowanie z budżetu planowanych wydatków:
•    na utrzymanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg publicznych oraz dróg krajowych,
•    związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,
•    możliwość pokrywania kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej,
•    dofinansowanie Policji – Iwona Szymańska członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Przemyślu.
4.    Zaciąganie zobowiązań w jednostce samorządu terytorialnego w tym kredytów i pożyczek – Teresa Wota  członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie koordynator Zespołu w Przemyślu.
5.    Rola organu wykonawczego w wykonywaniu budżetu (układ wykonawczy, zmiana budżetu, zmiana w budżecie) – Tadeusz Subik członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Krośnie.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl