Piątek, 18 październik 2019 Imieniny: Juliana i Łukasza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


Adresy mailowe do przesyłania sprawozdańRzeszów
e-mail: sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl:
- sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną
- korekty sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze do 1 kwartału 2006 włącznie (od 2 kwartału 2006 sprawozdania i korekty są przesyłane w programie BeSTi@)
e-mail: pompubl@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacje o nieudzielonej pomocy publicznej
- sprawozdania o udzielonej pomocy i informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
e-mail: zal@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców

Zespół Zamiejscowy w Krośnie
e-mail: krosno@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną
- korekty sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze do 1 kwartału 2006 włącznie (od 2 kwartału 2006 sprawozdania i korekty są przesyłane w programie BeSTi@)
e-mail: pompubl_krosno@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacje o nieudzielonej pomocy publicznej
- sprawozdania o udzielonej pomocy i informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
e-mail: zal_krosno@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców


Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu
e-mail: tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną
- korekty sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze do 1 kwartału 2006 włącznie (od 2 kwartału 2006 sprawozdania i korekty są przesyłane w programie BeSTi@)
e-mail:pompubl_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacje o nieudzielonej pomocy publicznej
- sprawozdania o udzielonej pomocy i informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
e-mail: zal_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców


Zespół Zamiejscowy w Przemyślu
e-mail: przemysl@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną
- korekty sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze do 1 kwartału 2006 włącznie (od 2 kwartału 2006 sprawozdania i korekty są przesyłane w programie BeSTi@)
e-mail: pompubl_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacje o nieudzielonej pomocy publicznej
- sprawozdania o udzielonej pomocy i informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
e-mail: zal_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl
- sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl