Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Pismo Zastępcy Prezesa dotyczące szkolenia nt. „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie” organizowanego w dniu 21 stycznia 2008 r.
WA-51/2/2008                                                                           Rzeszów, dnia 4 stycznia 2008 r.
                                                                                              Pani, Pan
                                                                                              Wójt, Burmistrz, Prezydent
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie”.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków).
Wykład poprowadzi: Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur księgowości podatkowej, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, doktorantka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wykładowca Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu i ośrodków szkoleniowych regionalnych izb obrachunkowych, autor publikacji z dziedziny procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Skarbnika i Finansów Publicznych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Samorządu Europejskiego” oraz biuletynów RIO.
Termin szkolenia – 21 stycznia 2008 r. w godz. 9.30- 15.00.
Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl
Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch i serwis kawowy).
Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 przed szkoleniem.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z podaniem ilości osób do 17 stycznia 2008 r. tel. (017) 85 900 50 (51, 52) w. 123 lub bezpośredni (017) 85 900 46.
Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy):
• PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6 godz. – 8.20, 8.35, 8.40, 9.10, 9.25 lub
• MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz. 7.45, 8.50, 9,20 – II strefa. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.


Program szkolenia i mapka w załączeniu.


Zastępca Prezesa
mgr Anna Trałka

RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl