Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t. za 2007 rok."

PROGRAM SZKOLENIA


SKARBNICY

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
i budżetowych w jst. w świetle zmian wprowadzonych za 2007 r.


1. Przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
2. Sprawozdawczość budżetowa za 2007 r. – istotne zmiany.
3. Bilans z wykonania budżetu j.s.t.
4. Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych, j.s.t. w tym:
• rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
• zestawienie zmian w funduszu
• bilans jednostki, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego.
KSIĘGOWI

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
i budżetowych w jst. w świetle zmian wprowadzonych za 2007 r.


1. Przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z nowelizacji z rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
2. Sprawozdawczość budżetowa za 2007 r. – istotne zmiany.
3. Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych, j.s.t. w tym:
• rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
• zestawienie zmian w funduszu
• bilans jednostki, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego.Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl