Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Pismo dotyczące szkoleń nt. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” oraz „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach” .
WA -51/9/2008                                                                             Rzeszów, dnia 17 marca 2008 r.

 

 

 

                                                                                                  Pani, Pan
                                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent
                                                                                                  Starosta,
                                                                                                  Marszałek,
                                                                                                  Przewodniczący Związku
                                                                                                  Międzygminnego

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt:
1. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” - 3 kwietnia 2008 r. w godz. 9.30 – 15.00.
2. „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach” - 4 kwietnia 2008 r. w godz. 9.30 – 15.00.
Szkolenie organizowane 3 kwietnia 2008 r. adresowane jest do księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych). Uprzejmie prosimy o poinformowanie pracowników tych instytucji o planowanym szkoleniu.
Natomiast. szkolenie organizowane 4 kwietnia 2008 r. kierowane jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenie prowadzą Pani Lucyna Kuśnierz - zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie i Pani Krystyna Gąsiorek – starszy specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie.
Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl
Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe – biuletyn „Budżet samorządu terytorialnego” zeszyt nr 15, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 31 marca 2008 r. Ilość miejsc ograniczona. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - (061) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast inne informacje dotyczące szkoleń (017) 85 900 46 – RIO Rzeszów.
Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy)
• PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6, godz.- 8.20; 8.35; 8.40; 9.10;9.25 lub
• MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz. 7.45; 8.40; 9.20. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.

Programy szkolenia i mapka dojazdowa w załączeniu.

                                                                                      Zastępca Prezesa
                                                                                       mgr Anna Trałka

 

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl