Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkoleń nt. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” oraz „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach” .

Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 roku - po zmianach

 

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Program szkolenia

I. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008r. do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
• dotyczące jeszcze sprawozdań budżetowych za rok 2007,
• dotyczące sprawozdań budżetowych za I kwartał 2008,
• dotyczące sprawozdań budżetowych za rok 2008.
II. Zasady, terminy sporządzania, obieg sprawozdań oraz odpowiedzialność kierownika jednostki.
• Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S.
• Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego– Rb-28S.
• Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.
• Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z. Szczegółowe zasady sporządzania nowego formularza.
• Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych – Rb-N. Szczegółowe zasady sporządzania nowego formularza.
• Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.
• Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – Rb-WS.
• Pytania
Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 roku - po zmianachSzkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Program szkolenia
I. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
• dotyczące jeszcze sprawozdań budżetowych za rok 2007,
• dotyczące sprawozdań budżetowych za I kwartał 2008 roku,
• dotyczące sprawozdań budżetowych za rok 2008.
II. Zasady, terminy sporządzania, obieg sprawozdań oraz odpowiedzialność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.
• Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S.
• Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego– Rb-28S.
• Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.
• Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z. Szczegółowe zasady sporządzania nowego formularza.
• Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych – Rb-N. Szczegółowe zasady sporządzania nowego formularza.
• Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.
• Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – Rb-WS.
• Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS.
• Pytania
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl