Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia nt. "Egzekucja podatków czyli w jaki sposób gmina może wyegzekwować swoje należności”.

Program szkolenia
 

    
1.    Konsekwencje zaległości podatkowej, czyli czy i kiedy liczymy odsetki. Kto może windykować podatki? Czy firma windykacyjna może zająć się ściąganiem podatków? Czy i w jaki sposób wpisywać dłużników gminy do krajowego rejestru dłużników?
2.    Upomnienia: Czy zawsze konieczne jest upomnienie? Kiedy nie ma obowiązku wystawiania upomnień? Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić upomnienie? Regulacje prawne dotyczące upomnień. Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Koszty upomnień a umorzenie podatku. Kiedy można wszcząć egzekucje bez doręczania upomnienia? Przepisy regulujące doręczanie upomnień, czyli co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia.
3.    Tytuł wykonawczy: Najczęściej popełniane błędy wierzyciela. Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić tytuł wykonawczy? Jak przyśpieszyć ściąganie zaległych podatków przez urząd skarbowy? Zarzuty do tytułu wykonawczego wnoszone przez podatnika, czyli jak podatnik może bronić sie przed egzekucją i jak powinien postąpić organ podatkowy. Czy podatnik może wnioskować o zawieszenie lub wycofanie tytułu wykonawczego? Środki ostateczne, czyli egzekucja z nieruchomości – kiedy i w jaki sposób gmina ma po nią sięgać? Zbieg egzekucji, czyli do kogo kierować tytuł wykonawczy? Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego. Egzekucja a upadłość i likwidacja przedsiębiorcy. Egzekucja zaległości od spadkobiercy i osób trzecich. Co zrobić gdy egzekucja okazała się bezskuteczna?
4.    Pytania i dyskusja.

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl