Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia z zakresu programu Besti@ - moduł planistyczny (projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa) oraz moduł sprawozdania, organizowanego w dniu 22 września 2008 r.

Ramowy program konferencji:

Moduł „Uchwały”
1.    Określenie układu dokumentów planistycznych na 2009 r.
•    Sposoby ewidencji dokumentów planistycznych (pełna i niepełna szczegółowość)
•    Rodzaje kolumn (wymagane, dopuszczalne, opcjonalne)
•    Zmiany układu dokumentów planistycznych w ciągu roku
2.    Omówienie słowników w module „Uchwały”
3.    Dwie strategie pracy w systemie (rola poszczególnych rodzajów dokumentów i dostępne kreatory):
•    od ogółu do szczegółu czyli od uchwały w niepełnej szczegółowości poprzez układ wykonawczy do planów finansowych
•    od szczegółu do ogółu czyli od projektowanych planów finansowych do uchwały/zarządzenia
•    omówienie dostępnych kreatorów i raportów porównawczych
4.    Omówienie poszczególnych załączników w dokumentach planistycznych
5.    Wprowadzanie danych planistycznych w pełnej szczegółowości
•    Omówienie roli poszczególnych dokumentów planistycznych
•    Plany finansowe jednostek budżetowych
•    Dlaczego nie należy wprowadzać ‘układów wykonawczych’?
6.    Wprowadzanie danych planistycznych w NIEPEŁNEJ szczegółowości
•    Omówienie roli poszczególnych dokumentów planistycznych
•    Łączenie układów wykonawczych z uchwałami
•    Jak system liczy stan budżetu gdy uchwała = układ
•    Jak system liczy stan budżetu gdy układ zawiera dodatkowe zmiany ponad to co rozpisuje
7.    Rola zarządzeń
8.    Plany finansowe jednostek budżetowych
•    Korzystanie z planów finansowych jako mechanizmu przygotowywania uchwały budżetowej lub uchwał zmieniających/zarządzeń
Moduł „Sprawozdania”
1.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdawczości
•    Ogólna charakterystyka modułu
•    Sprawozdania miesięczne
•    Sprawozdania kwartalne  (roczne), jednostkowe
•    Sprawozdania dla dysponentów budżetu państwa
2.    Sprawozdania finansowe
3.    Kreatory – ułatwiamy sobie pracę
4.    Import/eksport danych sprawozdawczych
•    O czym należy pamiętać ?
5.    Jak sobie nie utrudniać życia czyli dobre rady, tipsy & tricki
6.    Nowe mechanizmy w module:
•    Zbiorcza weryfikacja błędów
•    Wykaz błędów w sprawozdaniach
•    Analiza poprawności sprawozdań – „pokaż błędne wiersze”
Podsumowanie:
1.    Czego nie należy robić w systemie?
2.    Gdzie szukać informacji i pomocy ?
3.    Co można i trzeba zgłaszać?

RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl