Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie na temat „Rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE w jednostkach budżetowych oraz budzetach JST” - 2, 3 kwietnia 2009 r.

WA-51/7/2009                                                                               Rzeszów, dnia 9 marca 2009r.

Pani, Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent,
Starosta,
Marszałek,
Przewodniczący Związku
Międzygminnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie które odbędzie się  w dwóch turach nt „Rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w jednostkach budżetowych oraz budżetach JST.
Wykłady prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych realizujących projekty i programy finansowane ze środków unijnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o szkoleniu.
Termin szkolenia: 2 kwietnia 2009 r. (I tura) i 3 kwietnia 2009 r. (II tura)w godz. 10.00. – 15.00.
 Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl
Koszt szkolenia – 180 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 30 marca 2009 r. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - (061) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast  inne informacje dotyczące szkoleń (017) 85 900 46 – RIO Rzeszów.
Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy)
• PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduktem) ze stanowiska nr 6, godz.: 8.35; 8.40; 9.10; 9.25; 9.40 lub
• MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz.7.40. 9.20. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.
Program szkolenia i mapka dojazdowa w załączeniu.


         Zastępca Prezesa
         mgr Anna Trałka


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl