Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”: 14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura, 16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.

WA-51/1/2011                                                                                                  Rzeszów, dnia 17 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Panie, Panowie

                                                                                                                         Prezydenci, Burmistrzowie,

                                                                                                                         Wójtowie

                                                                                                                         Miast, Miast i Gmin i Gmin

                                                                                                                         Woj. Podkarpackiego

 

 

 

 

 

            Gratulując wyboru na stanowisko prezydenta, burmistrza, wójta pragnę zaprosić Państwa na dwudniowe seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”.

Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z uprawnieniami i obowiązkami wójta (burmistrza, prezydenta) jako jednoosobowego organu wykonawczego gminy.

            Wykłady prowadzić będą: Prezes Izby, Zastępca Prezesa i członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Termin seminarium (2 tury):

·        14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura

·        16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.

Miejsce seminarium: Hotel Wellnes & Spa Nowy Dwór  w Świlczy k/Rzeszowa (www.hotelnowydwor.pl).

            Koszt szkolenia: ok. 500 zł od osoby i ok. 390 zł dla osób nie korzystających z noclegu i śniadania.

 Koszt uczestnictwa obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe oraz pobyt w ośrodku (nocleg w pokojach dwuosobowych i wyżywienie). Płatne po rozliczeniu kosztów i  otrzymaniu faktury na rachunek Hotelu Nowy Dwór.

            Prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestników do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (z podaniem imienia i nazwiska, tury seminarium oraz z zaznaczeniem czy uczestnik będzie korzystał z noclegu) do dnia 8 lutego 2011 r. – tel. (17) 85 900 50 (51, 52) w. 123, lub bezpośredni 85 900 46 i potwierdzeniem na adres d.grzebyk@rzeszow.rio.gov.pl

 

            W załączeniu program i plan szkolenia.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Prezes

                                                                                              dr Zbigniew K. Wójcik

                                                                                             

 

 


 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

NT. „UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WÓJTA, BURMISTRZA

I PREZYDENTA W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY”

 

 

1.     Otwarcie seminarium.

Funkcje Regionalnej Izby Obrachunkowej wobec jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) – Pan Zbigniew K. Wójcik – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

2.     Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) w świetle ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i innych ustaw – Pani Anna Trałka – zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

3.     Zadania i kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) związane z uchwalaniem budżetu w tym m.in.:

·        fundusz sołecki;

·        finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

- Pan Mirosław Paczocha – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Tarnobrzegu.

 

4.     Zadania i kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) związane z wykonywaniem budżetu – Pani Teresa Wota - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Przemyślu.

 

5.     Wieloletnia prognoza finansowa – Pan Waldemar Witalec - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

6.     Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) jako kierownika jednostki wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) – Pani Iwona Szymańska - członek  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,  Zespół w Przemyślu, zastępca Przewodniczącego Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Rzeszowie.

 

 
 

 

Plan seminarium

 

 

Pierwsza tura

 

I dzień – 14 lutego 2011 r.

11.00 – 11.30. – P. Prezes Z.K. Wójcik

11.30 - 13.00 – P. Z-ca Prezesa A. Trałka

13.00 -13.45 – P. M. Paczocha

13.45 – 15.00 – obiad

15.00 -15.45 – P. M. Paczocha (c.d.)

15.45 – 16.00 – serwis kawowy

16.00 – 17.30 – P. W. Witalec

18.00 – kolacja

 

 

II dzień - 15 lutego 2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – P. T. Wota

10.30 – 11.00 – serwis kawowy

11.00 – 12.30 – P. I. Szymańska

13.00 – obiad

 

 

 

 

 

Druga tura

 

I dzień – 16 lutego 2011 r.

11.00 – 11.30. – P. Prezes Z.K. Wójcik

11.30 - 13.00 – P. Z-ca Prezesa A. Trałka

13.00 -13.45 – P. M. Paczocha

13.45 – 15.00 – obiad

15.00 -15.45 – P. M. Paczocha (c.d.)

15.45 – 16.00 – serwis kawowy

16.00 – 17.30 – P. W. Witalec

18.00 – kolacja

 

 

II dzień – 17 lutego 2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – P. T. Wota

10.30 – 11.00 – serwis kawowy

11.00 – 12.30 – P. I. Szymańska

13.00 – obiad

 

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl