Piątek, 18 październik 2019 Imieniny: Juliana i Łukasza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


BUDZET ST II

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 17 lutego 2006 r. została udostępniona najnowsza wersja programu Budzet ST II, zawierająca następujące elementy:
1) poprawki do formularzy Rb-27S i Rb-28S udostępnione 18.10.2005 r.
2) poprawiony wydruk formularza Rb-30
3) poprawiony mechanizm importu sprawozdań Rb-30 z systemów zewnętrznych w związku ze zmianą kodów wierszy W05x na W04x

Do pobrania są:
Aktualizacja do programu w wer. 3.3
lub pełna wersja instalacyjna

Uwaga! – zalecane jest wykonanie kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji


Poprawka do programu BudzetSTII dla JST

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie http://www.rio.gov.pl/ znajduje się plik z poprawionymi formularzami wydruku sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP


Komunikat w sprawie BudzetSTII dla JST za III kw 2005 r.

W dniu dzisiejszym na stronie http://rio.gov.pl została opublikowana poprawka do Budzet ST II dla JST na III kw. 2005 r.

Nowa wersja umożliwia wypełnianie sprawozdań Rb34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Do Regionalnych Izb Obrachunkowych do 25.10.2005 r. należy przesłać DWA pliki ze sprawozdaniami:
- za III kw 2005 r.
- za II kw 2005 r. z uzupełnionymi sprawozdaniami Rb34.

   W sprawach związanych z problemami w funkcjonowaniu BudzetST należy kontaktować się z firmą MiCOMP pod nr telefonów:

(32) 251 97 44
(32) 251 71 93

Powyższa pomoc świadczona jest dla JST korzystających z systemu BudzetST II bezpłatnie


W dniu 19.07.2005 r. na stronie http://rio.gov.pl/ została opublikowana poprawka do BudzetST II dla JST zawierająca:


- aktualizację słowników klasyfikacji budżetowej,
- aktualizację listy JST - o nowo utworzone związki JST
- zaktualizowane reguły kontrolne

Zainstalowanie powyższej poprawki nie będzie miało wpływu na wprowadzone już do programu BudzetST II sprawozdania za II kw. 2005 r.


Komunikat w sprawie BSTII dla JST na II kwartał 2005

W dniu dzisiejszym (19.07.2005) na stronie internetowej http://rio.gov.pl/ zostanie opublikowana poprawka do programu BUDZET STII dla JST.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w firmie MiCOMP w chwili obecnej można zainicjalizować w programie II kwartał 2005 r. i sporządzać sprawozdania budżetowe, z wyjątkiem RB-32.
Sprawozdania RB-32 będzie można wypełniać po wgraniu poprawki.

 W sprawach związanych z problemami w funkcjonowaniu BudzetST należy kontaktować się z firmą MiCOMP pod nr telefonów:

(32) 251 97 44
(32) 251 71 93

i adresem e-mail:

budzetst2@helpdesk.micomp.pl


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl