Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego” - 16 maja 2011 r.

WA-51/4/2011                                                       Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

 

 

                                                                                  Pani, Pan

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                  Starosta,

                                                                                  Marszałek

 

 

 

            Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego”. Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących i członków zarządów, sekretarzy oraz skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

Termin szkolenia:

  • 16 maja 2011 r. w godzinach 9.30 – 15.00

Miejsce szkolenia:

  • Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kongresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków. Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl

Wykłady prowadzić będzie Pan Jarosław Kotowski członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Koszt szkolenia – 150 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch i serwis kawowy). Płatne po otrzymaniu faktury na rachunek Hotelu Nowy Dwór. Materiały szkoleniowe zostaną przesłane po szkoleniu na adres e-mail jednostki.

            Prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestników do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 12 maja 2011 r. - tel . (17) 85 900 50 (51, 52) w. 123 lub bezpośredni 85 900 46.

 

Program szkolenia w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Zastępca Prezesa

                                                                                  mgr Anna Trałka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a standardy audytu wewnętrznego

 

 

1.    Definicja kontroli

2.    Kontrola a nadzór

3.    Kontrola finansowa

4.    Podstawy prawne kontroli finansowej

5.    Rodzaje kontroli wewnętrznej finansowej

6.    Środowisko systemu kontroli finansowej

7.    Mechanizmy systemu kontroli finansowej

8.    Zarządzanie ryzykiem

a)    analiza ryzyka

b)    rejestracja odstępstw

c)    podział obowiązków i odpowiedzialności

d)    ograniczenie dostępu do zasobów

9.    Informacja i komunikacja

10. System kontroli wewnętrznej

11. Standardy kontroli finansowej i obowiązek ich uwzględnienia

12. Środki kontroli

13. Bieżąca ocena systemu kontroli finansowej

14. Odpowiedzialność w zakresie kontroli finansowej

15. Elementy niezbędne w instrukcji kontroli finansowej i jej charakter - omówienie

16. Kontrola finansowa a audyt wewnętrzny- zasady, rola zadania, porównanie standardów

17. Omówienie standardów kontroli i audytu

18. Nowa regulacja w ustawie o finansach publicznych-kontrola zarządcza

19. Skutki likwidacji art. 187 ustawy o finansach publicznych

20. Nowe zasady zatrudniania audytorów

21. Nowe wymogi dla audytorów wewnętrznych

22. Na jaką cześć etatu zatrudniać audytora by zyskał uprawnienia

23. Komitety audytu

24. Rola Ministra Finansów

25. Dla kogo audyty zewnętrzne w nowej ustawie o finansach publicznych

26. Zabezpieczenie stosunku pracy audytora

27. Rola aktów wykonawczych  do ustawy o finansach publicznych w praktycznej pracy audytora w roku 2011

28. Ochrona informacji publicznej a dostęp do informacji czyli co jest jawne a co nie w pracy audytora i jak należy postąpić z informacjami nie podlegającymi upublicznieniu 

29.  Zmiany w zakresie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a ich wpływ na system kontroli finansowej i odpowiedzialność kierownika jednostki w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

30. Nowe i stare zasady gospodarki finansowej w jednostkach publicznych

31. Częściowa zmiana uregulowań dotycząca skarbnika a jego rola w systemie kontroli zarządczej

32. Skąd wynika upoważnienie audytora do działania w instytucji kultury i jaki jest jego zakres

33. Zmiany w zakresie dyscypliny finansów publicznych związane z audytem i kontrolą zarządczą od 2011 roku

34. Zarządzanie ryzykiem

35. Ewaluacja ryzyka

36. Rodzaje ryzyk

37. Samoocena pracowników

38. Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem

39. Kreowanie wartości dodanej w instytucji kultury na gruncie standardów kontroli zarządczej

40. Samoocena kontroli zarządczej

41. Praktyczne wskazówki w dziedzinie zarządzania ryzykiem czyli jak to w praktyce zorganizwać

42. Konieczność czy możliwość posiadania zintegrowanej procedury kontroli zarządczej

43. Wnioski


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl