Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - 20 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 15.00.

 

Zapsiy na szkolenie: http://szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl/szkolenie_detale.aspx?id=350

 

Szkolenia prowadzą: Pani Lucyna Kuśnierz- z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie i Pani Krystyna Gąsiorek – starszy specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie.

Miejsce szkolenia: Blue Diamond Hotel Wellness SPA Nowa Wieś 414 k/Rzeszowa  w sali konferencyjnej. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy drodze krajowej Nr 19 w kierunku  Lublina. Strona internetowa www.bluediamondhotel.pl

Koszt szkolenia: 160 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe,  lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek RIO w Rzeszowie Nr 24 1010 1528 0015 5722 3100 0000 przed szkoleniem. Faktury za uczestnictwo zostaną przesłane pocztą po szkoleniu.

Program szkolenia:
1.  Rodzaje, formy i ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
2.  Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań.
3.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
4.  Szczegółowe zasady sporządzania:
    a). sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN,
    b). sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-WSa.
5.  Pytania i odpowiedzi.

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl