Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową

WA – 51/4/2013                                                                            Rzeszów, dnia 7 maja 2013 r.

 

 

Pani, Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent,

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową”

Zapisy na szkolenie 23-05-2013: szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl/szkolenie_detale.aspx?id=359

 

Zapisy na szkolenie 24-05-2013: szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl/szkolenie_detale.aspx?id=360

 

Szkolenie kierowane jest do pracowników, zajmujących się problematyką  gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Hanna Kmieciak praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur podatkowych, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, wykładowca ośrodków szkoleniowych regionalnych izb obrachunkowych, autor książki „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur podatkowych w „Finansach Komunalnych”, „Przeglądzie podatków lokalnych i finansów samorządowych” oraz biuletynów RIO.

Termin szkolenia 23 maja 2013 r. – I tura i 24 maja 2013 r. – II tura w godz. 9.30 – 15.00.

    Miejsce szkolenia   – Hotel Rzeszów (mieszczący się w Galerii Rzeszów) Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, poziom II, sala marszałkowska

Uwaga: Wejście bezpośrednio do hotelu - idąc w kierunku wiaduktu Śląskiego lub wprost z poziomu parkingów.

     Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe,  lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek RIO w Rzeszowie Nr 24 1010 1528 0015 5722 3100 0000. Prosimy o dokonywanie wpłaty za udział  do dnia 20 maja 2013 r. celem wystawienia faktury – do odebrania osobistego podczas szkolenia. Dokonana wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu i nie podlega zwrotowi.

     Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 20 maja 2013 r. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji.


Zastępca Prezesa

mgr Anna Trałka


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl