Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nt. 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

WA-51/1/2014                                                                       Rzeszów, dnia 14 stycznia 2014 r.

 

 

                                                                                  Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                  Przewodniczący Związku

                                                                                  Międzygminnego

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia:

  • w dniu 6 lutego 2014 r. nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”. Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe. Zapisy na szkolenie.

·     w dniu 7 lutego 2014 r. nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”. Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy na szkolenie.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Halina Gajoch – Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

            Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.  Szkolenie planuje się przeprowadzić w godz. 9.30-15.00. 

            Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 30 stycznia 2014 r.

Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. (17) 85 900 46 – RIO Rzeszów.

 

           

W załączeniu program szkoleń.

 

 

                                                                                  Zastępca Prezesa

 

                                                                                  mgr Anna Trałka
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl