Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.

WA-51/4/2014                                                         Rzeszów, dnia 19 marca 2014 r.

 

                                                                                   Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

                                                                                   Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                   Przewodniczący Związku

                                                                                   Międzygminnego

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.”Szkolenie odbędzie się w dwóch turach:

·         2 kwietnia 2014 r. – I tura Zapisy na szkolenie

·         3 kwietnia 2014 r. – II tura Zapisy na szkolenie

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.

Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz –  Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista  Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

            Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.  Szkolenie planuje się przeprowadzić w godz. 9.30-15.00. 

            Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 28 marca 2014 r. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. (17) 85 900 46 – RIO Rzeszów.

W załączeniu program szkolenia.

DG/DG                                                                                Zastępca Prezesa

                                                                                              mgr Anna Trałka
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl