Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WA – 51/7/2014                                                      Rzeszów, dnia 24 kwietnia  2014 r.

 

                                                                                  Pani, Pan

                                                                                   Wójt, Burmistrz, Prezydent

                                                                                 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się lub będą mieli w obowiązku, księgować, rozliczać i prowadzić egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione wzory pism występujących podczas dochodzenia i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian w egzekucji administracyjnej.

Wykład poprowadzi: Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Termin szkolenia 12 maja 2014 r. w godz. 9.30 – 15.00. Zapisy na szkolenie

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe,  lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 6 maja 2014 r. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. . Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, lub 17 85 900 50 w. 118  –  RIO Rzeszów.

 

DG/DG

                                                                                  Zastępca Prezesa

                                                                                  mgr Anna Trałka
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl