Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku

WA – 51/14/2014                                                                      Rzeszów, dnia 8 sierpnia  2014 r.

 

Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Przewodniczący Związku

Międzygminnego


 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku”.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wykład poprowadzi: Pan Mateusz Winiarz – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, ekspert w zakresie zamówień publicznych. Program szkolenia w załączeniu.

Termin szkolenia 4 września 2014 r. w godz. 9.30 – 15.00. Zapisy na szkolenie

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 29 sierpnia 2014 r. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, lub 17 85 900 50 w. 118  –  RIO Rzeszów.


Zastępca Prezesa

mgr Anna Trałka
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl