Niedziela, 20 styczeń 2019 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

WA-51/3/2015                                                                 Rzeszów, dnia 15 stycznia 2015 r.


                                                                                      Pani, Pan
                                                                                      Marszałek,
                                                                                      Starosta,
                                                                                      Wójt, Burmistrz, Prezydent,
                                                                                      Przewodniczący Związku
                                                                                      Międzygminnego


   Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014”, które prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
   Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych. Izba zwraca się o poinformowanie o planowanym szkole-niu kierowników jednostek.
   Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 9 lutego 2015 r. (I tura) i 10 lutego 2015 r. (II tura) w godz. 9.30 15.30. w  Hotelu Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E,  w sali kongresowej.  
   Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.
   Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 28 stycznia 2015 r.
Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. (17) 85 900 46 lub (17) 85 900 50, w.118  RIO Rzeszów.

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl