Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów

 

 

WA-51/6/2015                                                                           Rzeszów, dnia 17 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

                                                                                   Pani, Pan

 Marszałek,

                                                                                   Starosta,

                                                                                   Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                   Przewodniczący Związku

                                                                                   Międzygminnego

 

 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkoleniew dniu 8 kwietnia 2015 r. nt. „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych  samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r.  wg obowiązujących przepisów”. Szkolenie skierowane jest do księgowych i pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.


Szkolenie prowadzić będą  Pani Lucyna Kuśnierz –  Zastępca Naczelnika  i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E. Sala kongresowa.  Szkolenie planuje się przeprowadzić w godz. 9.30-15.00.

Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 31 marca 2015 r.

Uwaga: Informujemy, że od 16 marca 2015 r. został uruchomiony nowy portal szkoleniowy. Przed zapisywaniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z instrukcją.


Informacje merytoryczne dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, natomiast informacje dotyczące spraw informatycznych ( np. problemy związane z zapisywanie się) pod nr 17 85 900 50 w. 118.

 

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl