Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

 

WA-51/17/2015                                                       Rzeszów, dnia 25 marca 2015 r.

 

                                                                                  Pani, Pan

Marszałek, Starosta,

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                  Sejmiku Województwa,

                                                                                  Rady Miasta, Miejskiej, Gminy,

                                                                                  Powiatu

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 15 kwietnia 2015 r. w godz. 9.30 - 14.30  na  szkolenie nt: „Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
”.

Szkolenie kierowane jest do marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych.

Prosimy o poinformowanie radnych o planowanym szkoleniu.

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z regulacjami prawnymi z zakresu instytucji absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Wykłady prowadzić będą:

  • Pan Mirosław Paczocha – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Tarnobrzegu;
  • Pan Piotr Świątek - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.


Miejsce szkolenia - Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E. Sala kongresowa.

Koszt szkolenia
– 200 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe,  lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2015 r. Ilość miejsc ograniczona.

Uwaga: Informujemy, że od 16 marca 2015 r. został uruchomiony nowy portal szkoleniowy. Przed zapisywaniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z instrukcją.


Informacje merytoryczne dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, natomiast informacje dotyczące spraw informatycznych ( np. problemy związane z zapisywanie się pod nr 17 85 900 50 w. 118
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl