Niedziela, 20 styczeń 2019 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015

 

 

WA-51/2/2016                                                                     Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r.

 

 

 

                                                                                  Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                  Przewodniczący Związku

                                                                                  Międzygminnego

 

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015", które prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych. Izba zwraca się o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek.

Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 1 lutego 2016 r. (I tura) i 2 lutego 2016 r. (II tura) w godz. 9.30‑15.30 w  Hotelu Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E,  w sali kongresowej.

            Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 25 stycznia 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. (17) 85 900 46, a w sprawach informatycznych (17) 85 900 50, w.118  RIO Rzeszów.

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl