Piątek, 25 wrzesień 2020 Imieniny: Aurelii, Władysława i Kleofasa

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy

 

WA – 51/4/2016                                                        Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

 

 

                                                                                  Pani, Pan

 

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

 

                                                                                 

 

                                                                                 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy”.

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się dochodzeniem i egzekucją podatków i opłat na rzecz gminy, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i innych podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych, m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych.

 

Wykład poprowadzi: Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Termin szkolenia 29 kwietnia 2016 r. w godz. 9.30 – 15.00.

 

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

 

Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe,  lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Ilość miejsc ograniczona. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

 

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 22 kwietnia 2016 r. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. . Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, lub 17 85 900 50 w. 118  –  RIO Rzeszów.

 

 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl