Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.

 

WA – 51/6/2016                                                      Rzeszów, dnia 17 maja 2016 r.

 

 

                                                                                  Pani, Pan

                                                                                  Marszałek, Starosta,

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent

                                                                                 

                                                                                 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach.

Szkolenie przeznaczone dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji.

Wykład poprowadzi Pan Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Termin szkolenia – 6 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Ilość miejsc ograniczona. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 31 maja 2016 r. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, lub 17 85 900 50 w. 118    RIO Rzeszów.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl