Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie szkolenia nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego w świetle zmian wprowadzonych w 2005 r.”.

 

 

WA-51/1/2005                                            Rzeszów, dnia 16 stycznia 2006 r.

 


        Pani, Pan
        Marszałek,
        Starosta,
        Wójt, Burmistrz, Prezydent
        Przewodniczący Związku
        Międzygminnego

 

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, zaprasza na jednodniowe szkolenia z zakresu rachunkowości.
Dnia 2 lutego 2006r. nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego w świetle zmian wprowadzonych w 2005 r.”. Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostki samorządu terytorialnego.
Dnia 3 lutego 2006 r. nt „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansu w jednostkach budżetowych za 2005 r.” Szkolenie kierowane jest do głównych księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t.
Szkolenia planuje przeprowadzić się w godz. 9.30.- 17.00.
Wykłady prowadzić będzie Pani Halina Gajoch – naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Miejsce szkolenia: Rzeszów, Al. Cieplińskiego 2, Hotel Rzeszów – sala konferencyjna (parter).
Koszt szkolenia: 180 zł od osoby płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 NBP O/Okręgowy Rzeszów.
Koszt uczestnictwa obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lunch.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Izba nie zwraca wpłat.
Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań związanych z tematyką szkolenia na adres d.grzebyk@rzeszow.rio.gov.pl
 Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z podaniem dnia i ilości osób do dnia 27 stycznia 2006 r. tel. 85-900-50(51, 52) w. 123 lub bezpośredni 85-900-46. Ilość miejsc ograniczona.

 Program szkolenia w załączeniu.


        Zastępca Prezesa
        mgr Anna Trałka


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl