Poniedziałek, 27 styczeń 2020 Imieniny: Przybysława, Anieli i Jerzego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Majątek Izby


Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2017 r. o sprzedaży majątku ruchomego

  1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729), Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego. 
  2. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego będących przedmiotem sprzedaży wraz z ceną poszczególnych pozycji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
  3. Zainteresowani mogą składać oferty na druku załączonym do ogłoszenia (Załącznik Nr 2) do dnia 6 lipca 2017 r. w Biurze Izby pokój nr 7 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (decyduje data nadania). 
  4. Informacje dodatkowe. a) Istnieje możliwość dokonania oględzin składników majątku przeznaczonego do sprzedaży. Osoby do kontaktu: informatyk, tel. 178590050 wew. 118. Kupujący dokonuje zapłaty gotówką w kasie Izby. b) Kupujący po dokonaniu zakupu odbiera zakupione składniki w siedzibie Izby we własnym zakresie. 
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl