Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia organizowanego w dniu 3 lutego 2006 r. nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansu w jednostkach budżetowych za 2005 r."


Program szkolenia w dniu 3 lutego 2006 r.

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansu w jednostkach budżetowych za 2005 r.

1. Przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem  nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z póź. zm.).
2. Fundusze pomocowe i ich wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych.
3. Zaangażowanie wydatków budżetowych, środków pomocowych i dochodów własnych.
4. Sporządzanie bilansu  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl