Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie na temat: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w 2018 roku.

WA/51/4/2018

Rzeszów, dnia 12 lutego 2018 r.

 

 

            Pani, Pan

            Wójt, Burmistrz, Prezydent

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt.: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w 2018 roku.

W 2018 roku po raz pierwszy organy podatkowe będą miały obowiązek przekazywania sprawozdań podatkowych dotyczących zakresu informacji zawartych w ewidencji podatkowej. Zacznie też obowiązywać Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym gmina ujawniać będzie należne jej wierzytelności z tytułu podatków.

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, służb finansowych, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2018 r. w godz. 9.30 – 14.30 w Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór, 36 – 072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24 1010 1528 0015 5722 3100 0000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia
23 lutego 2018 r.

Informacje dotyczące szkolenia udzielane są pod nr tel. (17) 85 900 46,
a w kwestiach informatycznych (17) 85 900 50 wew. 118 RIO Rzeszów.


W załączeniu program szkolenia.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl