Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie na temat: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów

WA-51/8/2018                                                         Rzeszów, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

                                                                       Pani, Pan

       Marszałek,

       Starosta,

                                                                       Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                       Przewodniczący Związków

                                                           Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów”.

 Szkolenie odbędzie się w dwóch turach:

·         5 lipca 2018 r. – I tura

·         6 lipca 2018 r. – II tura

w godzinach 9.30-15.00.

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz samorządowych osób prawnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.

Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz –  Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista  Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

            Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w Sali Kongresowej.

            Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy).

Płatne na rachunek Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór  BPS S.A. FILIA NR 1 O/RZESZÓW 07 1930 1392 2001 0001 3707 0001.

W celu wystawienia faktury po dokonaniu wpłaty na konto Hotelu, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu wraz danymi na adres: recepcja@hotelnowydwor.pl

Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 29 czerwca 2018 r. W załączeniu program szkolenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych umieszczona na stronie Izby www.rzeszow.rio.gov.pl
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl