Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Pismo Pani Anny Trałki, zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów".

WA-51/9/2006                                                 Rzeszów, dnia 22 czerwiec 2006 r.


Pani, Pan
Marszałek,
Starosta,
Prezydent, Burmistrz, Wójt
Przewodniczący Związku Międzygminnego


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szko­lenie nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów". Wykłady prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
•    Pani Lucyna Kuśnierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
•    Pani Krystyna Gąsiorek - st. specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
•    Pani Agnieszka Trojnar - specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń. Termin szkolenia: 11 lipca 2006 r. (l tura) 12 lipca 2006 r. (II tura) w godzinach 9.30. - 15.00.
Miejsce szkolenia: Rzeszów, Al. Cieplińskiego 2, Hotel Rzeszów (sala konferencyj­na - parter).
Koszt szkolenia: 180 zł od osoby płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie 95101015280015571391500000 NBP O/Okręgowy Rzeszów. Cena obejmuje: wykłady z prezentacją programu Be-STi@, lunch, serwis kawowy.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestników szkolenia do dnia 7 lipca 2006 r. z podaniem terminu i ilości osób - tel. (017) 85 900 50(51,52) w. 123 lub bez­pośredni (017) 85 900 46.

                                                                      ZASTĘPCA PREZESA

                                                                       mgr Anna Trałka


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl