Czwartek, 20 wrzesień 2018 Imieniny: Filipiny, Eustachego i Euzebii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Program szkolenia "Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów", które odbędzie się w dniu 16 listopada 2006 r.

Temat : Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla  głównych księgowych  oraz pracowników służb finansowych jednostek budżetowych gmin, powiatów i województwa samorządowego.

   P R O G R A M   S Z K O L E N I A
 

I. . Plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. 116, poz. 783).


 1.Opracowanie projektu planu finansowego oraz jego powiązanie z projektem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  budżet jednostki samorządu terytorialnego.
3.Realizacja planu finansowego jednostki budżetowej.
4.Zmiany w planach finansowych.
 
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 115, poz.781).

1. Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań.
2. Sprawozdawczość budżetowa w samorządowych jednostkach budżetowych:
• miesięczna;
• kwartalna;
• półroczna;
• roczna.
4. Omówienie sposobu sporządzenia poszczególnych sprawozdań ( Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-ST, Rb-WS).
5. Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-34).

III. Obowiązki samorządowych jednostek budżetowych związane ze sporządzaniem bilansów  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 142, poz. 1020).

IV. Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 lipca 2006roku - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U 107, poz. 726).


 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl