Niedziela, 26 maj 2019 Imieniny: Filipa i Pauliny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki w sprawie szkolenia nt. "Nowelizacja prawa zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw” organizowanego w dniu 28 maja 2007 r.


WA-51/9/2007                                         Rzeszów, dnia 12 maja 2007 r.

 

                                                       Pani, Pan
                                                       Wójt, Burmistrz, Prezydent,
                                                       Starosta,
                                                       Marszałek

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uprzejmie zaprasza na szkole-nie nt. Nowelizacja prawa zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektó-rych innych ustaw”
 Szkolenie adresowane jest pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi.
Termin szkolenia – 28 maja 2007 r. (początek godz. 9.30. – 15.00.).
Miejsce szkolenia – Hotel i Restauracja Nowy Dwór Świlcza 146 E – sala kon-gresowa. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy międzynarodowej trasie E 4 Rzeszów – Kraków (mapka w załączeniu). Strona internetowa www.hotelnowydwor.pl
Szkolenie prowadzić będą arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych:
- Pani Anna Trałka z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- Pan Wiesław Durda – radca prawny.
Koszt szkolenia - 180 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, lunch i serwis kawowy).
Płatne na rachunek dochodów własnych RIO w Rzeszowie Nr 95101015280015571391500000 NBP O/Okręgowy Rzeszów przed szkoleniem.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z podaniem ilości osób do 24 maja 2007 r. tel. (017) 85-900-50(51, 52) w. 123 lub bezpośredni  (017)85-900-46.

Dojazd z Rzeszowa do przystanku Świlcza-Górka (I przystanek w Świlczy):
• PKS z Dworca podmiejskiego w Rzeszowie ul. Kasprowicza 6 (pod wiaduk-tem) ze stanowiska nr 6 – godz.: 8.20; 8,35, 8,40; 9.10; 9.25. lub
• MKS linia nr 22 odjazd z ul. Bardowskiego (za dworcem głównym PKP) godz. 7.45; 8.50 – II strefa. Następne przystanki: Plac Wolności, Al. Piłsudskiego.

Program szkolenia i mapka dojazdowa w załączeniu

 

    Zastępca Prezesa
    mgr Anna Trałka


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl