Czwartek, 24 maj 2018 Imieniny: Joanny i Zuzanny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów

 

WA-51/3/2016                                                         Rzeszów, dnia 14 marca 2016 r.

 

 

 

                                                                                  Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

                                                                                  Wójt, Burmistrz, Prezydent,

                                                                                  Przewodniczący Związku

                                                                                  Międzygminnego

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów”.

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz –  Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista  Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Termin szkolenia – 30 marca 2016 r. w godz. 9.30-15.00.

Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

            Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000, przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 24 marca 2016 r. Ilość miejsc ograniczona. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, a w sprawach informatycznych 17 85 900 50 (51) w. 118  – RIO Rzeszów.

W załączeniu program szkolenia.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: www.rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl