Niedziela, 20 styczeń 2019 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Kontrola sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM

SPRAWOZDANIA O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1871)

 

Termin i formy przekazywania sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Przekazuje się je w formie elektronicznej, na formularzach dostępnych na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna/Sprawozdawczość organów właściwych do poboru należności – w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

 


Adres e-mail, na który należy przesyłać sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych:
zal@rzeszow.rio.gov.pl

 

 


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl