Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność opiniodawcza

 

Przedmiot działania

 

Zakres działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych określony został w art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1325).

            Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem działania opiniodawcze izb dotyczą:

 • wydawania, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki;
 • wydawania, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych;
 • wydawania opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
 • wydawania opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami;
 • wydawania opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium;
 • wydawanie opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;
 • wydawania opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych;
 • wydawania opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) regionalne izby obrachunkowe wydają opinie:

 • o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 230 ust. 4);
 • o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1);
 • o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3).
   

PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2014_r..pdf (29,01KB)
PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2015_r..pdf (38,99KB)
PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2016_r..pdf (38,95KB)
PDFwynik_dzialalnosci_opiniodaczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2017_r..pdf (310,28KB)
PDFwynik_dzialalnosci_opiniodaczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2018_r..pdf (311,19KB)
PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2019_r.pdf (1,02MB)
PDFwyniki_działalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2020_r.pdf (266,19KB)
PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2021_r.pdf (282,82KB)
PDFwyniki_dzialalnosci_opiniodawczej_izby_i_charakter_wydanych_opinii_w_2022_r.pdf (282,41KB)