Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM

SPRAWOZDANIA O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t.: Dz.U. z 2021 r., poz. 743)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1871 z późn. zm.)

 

Terminy i formy przekazywania sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych – w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

Przekazuje się je w formie elektronicznej, na formularzach dostępnych na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna/Sprawozdawczość organów właściwych do poboru należności .


Adres e-mail, na który należy przesyłać sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych: